Vanematele mõeldud küsimustik 5-15-aastaste laste arengu ja käitumise hindamiseks

test 5-15
Küsimustiku 5-15 näidisvastus

Antud küsimustik sisaldab väiteid, mis puudutavad Teie lapse oskusi ja käitumist erinevates arenguvaldkondades. Selleks, et tagada täielik ja mitmekülgne ülevaade Teie lapse arengust ja võimetest, palume teil vastata kõigile küsimustele. Võite vabalt lisada ka omapoolseid kommentaare.

Peale küsimustiku täitmist saadetakse Teile arve summas 18 eurot. Arve tasumise järel saadetakse Teile vastuste põhjal koostatud kokkuvõte, millel on näha lapse oskused ja võimekus erinevate tunnuste osas võrreldes eakaaslastega. Tulemuste interpreteerimiseks on soovitav konsulteerida psühholoogi või psühhiaatriga. Psühholoog Olle Sellioviga saate aja broneerida aadressil: https://sellavio.setmore.com

Olenevalt east käituvad lapsed erinevalt, seega võrrelge oma lapse käitumist ja oskusi teiste samaealiste lastega. Esitatud väidetele järgnevad vastusevariandid: „Ei kehti minu lapse kohta“, „Mõnikord/mõningal määral käib minu lapse kohta“ või „Kehtib täielikult minu lapse kohta“. Märkige ära vastusevariant, mis Teie arvates kõige paremini vastab Teie lapse toimetulekule igapäevastes olukordades. Kui väide on Teie lapse ea tõttu mitteasjakohane, siis märkige servale “ei sobi”.