Andeka lapse omaduste hinnanguline test

Antud test sobib kõige paremini 3-12-aastaste laste hindamiseks.

See ei ole ametlik test, ega paku ühest vastust lapse andekuse kohta. Andekus koosneb tavaliselt mitmest komponendist ja selle hindamine on keerulisem protsess. Küll aga annab antud test ligikaudse hinnangu teie lapse üldiste võimete kohta.

Väidetakse, et juhul kui lapse omadused kehtivad  ¾  juhtudel allpool antud väidetest, siis on 80% tõenäosust, et tema IQ on üle 120  – mis tähendab, et oma vaimse võimekuse poolest kuulub ta parima 9% hulka oma eakaaslastega võrreldes. Selline laps aga vajab juba eraldi hariduslikku tähelepanu.

Test on võetud raamatust “Karid ja päästerõngad” (Tiina Naarits-Linn, 2012)

1.Ta on väga hea arutleja (lahendab hästi ülesandeid).
2.Ta õpib kiiresti.
3.Tal on väga arenenud sõnavara.
4.Tal on väga hea mälu.
5.Ta on võimeline (huvi olemasolul) pikalt keskenduma.
6.Ta on emotsionaalselt väga tundlik ja kergesti haavatav.
7.Ta on väga kaastundlik.
8.Talle on omane soov olla täiuslik.
9.Tema tunded on intensiivsed ja tundeküllased.
10.Ta on tundlik moraaliküsimustes ja huvitub neist varakult.
11.Ta on väga uudishimulik.
12.Ta on oma huvides väga sihikindel.
13.Ta on väga energiline.
14.Ta eelistab vanemate laste või täiskasvanute seltskonda.
15.Tal on väga palju erinevaid huvisid.
16.Tal on väga hea huumorimeel.
17.Ta hakkas väga varakult ja huviga lugema (enne lugemaõppimist tahab, et talle palju ette loetakse).
18.Ta peab tähtsaks õiglust ja ausust.
19.Ta on väga tähelepanelik vaatleja.
20.Tal on väga hea kujutlusvõime.
21.Ta on väga loominguline.
22.Ta vaidleb innukalt vanemate inimestega.
23.Talle meeldivad numbrid.
24.Ta lahendab hästi piltmõistatusi.

Scroll to Top