Depressiooni sõeltest


Test ei võimalda depressiooni diagnoosida, küll aga saab küsimuste abil ülevaate, mis on tähtsamad depressiooni tunnused ja kuivõrd need Sinu puhul esinevad. Vaimse tervisega seotud murede korral oleks soovitav pöörduda psühholoogi poole.

Allikas: Depressiooniküsimustik (DEPS). Autorid: R. K. Salokangas, E. Stengard, O. Poutanen (1994). Originaalvariant: Barrett jt. (1988)

 

Alljärgnevas loetelus esitatakse mõningaid Teie meeleolu puudutavaid väiteid. Märkige hiirega ära iga väite järel olev vastusevariant, mis kõige enam on vastavuses Teie meeleoluga viimase kuu jooksul.

 

VIIMASE KUU VÄLTEL …

1.Kannatasin unetust
2.Tundsin end kurvameelsena
3.Mulle tundus, et iga asi nõudis pingutust
4.Tundsin end jõuetuna
5.Tundsin end üksikuna
6.Tulevik tundus lootusetuna
7.Ei tundnud elust rahuldust, naudingut
8.Tundsin end väärtusetuna
9.Tundsin, et elus ei ole enam mingit rõõmu
10.Mulle tundus, et oma kurvameelsust ma ei oleks suutnud leevendada isegi perekonna või sõprade abiga

Scroll to Top