Stressitest töötavale täiskasvanule

Test aitab töötaval täiskasvanul hinnata oma tööga ja töökohaga seotud stressi suurust.

Tegemist ei ole lõpliku hinnanguga, vaid ligikaudse orientiiriga.

Testi täitmiseks valige lihtsalt sobiv vastusevariant: jah või ei.

 

Test on võetud raamatust “Karid ja päästerõngad” (Tiina Naarits-Linn, 2012)

1.Kas Sul on piisavalt informatsiooni, et oma tööülesandeid iseseisvalt täita? Kas Sinu koolitus ja väljaõpe võimaldavad Sul oma tööülesandeid iseseisvalt täita?
2.Kas Sul on olemas Sinu tööülesannete täitmiseks vajalikud vahendid?
3.Kas Sinu töö pakub Sulle piisavalt võimalusi arenguks ja karjääriks?
4.Kas Sa tead, mille alusel Sinu tööd täpselt hinnatakse? Kas Sinu head tööd märgatakse ja tunnustatakse?
5.Kas Sinu tööga seotud asjaolud alluvad Sinu kontrollile? Kas Sa suudad mõjutada Sinu tööd puudutavaid otsuseid?
6.Kas Sa jõuad oma töö ära teha tööaja piires ja nõutava kvaliteediga?
7.Kas Sinu kaastöötajad teavad, mida sinu ametikohal on vaja teha, ja on valmis Sind vajaduse korral aitama?
8.Kas kolleegide ja klientidega suhtlemise määr, mida Sinu töö Sult eeldab, on Sinu jaoks sobiv?
9.Kas Sinu väärtushinnangud langevad kokku Sinu kolleegide väärtushinnangutega?
10.Kas Sinu väärtushinnangud langevad kokku Sinu ülemuste ja asutuse juhtkonna väärtushinnangutega?
11.Kas Sa tunned, et Sinu praegune kvalifikatsioon on Sinu töös vajalik ja seda tööd ei saaks madalama kvalifikatsiooni korral teha?
12.Kas Sa tunned, et saad oma töö käigus piisavalt suhelda töökaaslastega?
13.Kas Sa tunned, et Sinu töös on vähe kordumist ja rutiini ning et enamasti pakub Su töö Sulle piisavalt huvitavaid väljakutseid?
14.Kas Sa tunned, et Sinu töö on vajalik asutuse eesmärkide saavutamiseks?
15.Kas Sinu pere ja sõbrad hindavad ja väärtustavad Sinu praegust tööd?