margitjullinen[@]gmail.com

5373 5557

Margit Jullinen

SUPERVISEERITAV PERETERAPEUT

Superviseeritav pereterapeut Margit Jullinen

Töökeel: eesti keel

Vastuvõtt: Pikk 11, Paide, Järvamaa

Minust

Alates 2010.aastast olen töötanud Järvamaal psühholoogina.
 
Ma olen läbinud pereteraapia II astme väljaõppe Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskuses ning lõpetamas Tallinna Ülikooli magistrantuuri koolipsühholoogia suunal.
 
Olen töötanud erinevates Järvamaa koolides, hetkel Põhja-Järva Koolis Aravetel.
 
Olen läbi viinud grupijuhina vanemlusprogrammi „Imelised aastad”, töötanud Madala Läve Keskuses sõltlastega ning olen MTÜ Eesti SV Tugigrupid looja ja olnud grupijuht alaealisena seksuaalselt väärkoheldute tugigrupis.
 
Lisaks olen aastate jooksul läbi viinud erinevatele sihtgruppidele koolitusi vaimse tervise teemadel.

Olen Eesti Pereteraapia Ühingu, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu ja Eesti Seksuaaltervise Liidu liige. Pean väga oluliseks elukestvat õpet ning enesetäiendamist ja seetõttu olen läbinud ka mitmeid täienduskoolitusi.

Minu klienditöö kogemused

 • Probleemkäitumisega lapsed ja teismelised
 • Vaimse tervise probleemidega teismelised
 • Laste testimine võimalike õpiraskuste tuvastamiseks
 • Vaimse tervise probleemidega täiskasvanud
 • Depressioon ja ärevus
 • Konfliktne paarisuhe
 • Konfliktid peresuhetes
 • Lahutus, lahkuminek, kärgpered
 • Sõltuvushäirega lapsed ja täiskasvanud
 • Seksuaalselt väärkoheldud lapsed ja täiskasvanud
 • Leinatöö