Teenused

 • PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE
 • PERETERAAPIA (ka individuaalne)
 • PAARITERAAPIA
 • SUPERVISIOON (individuaalne)

Hind 90 EUR / 1,5 tundi

Olle Selliov

Superviseeritav pereterapeut

Koolipsühholoog, tase 7

Superviisor

Coach

 

Asukoht

Tallinn

Narva mnt  7 – 516

olle[@]sellavio.ee

mis on pereteraapia?

Pereteraapia on laialtlevinud psühhoteraapiameetod, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhetes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega.

Pereteraapia sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui ka pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendamisel. 

Samuti on meetod kasulik ennetava eesmärgiga vältimaks pereliikmete käitumisprobleeme või psüühilise tervise halvenemist.

 

mis on psühholoogiline nõustamine?

Psühholoog pakub võimaluse privaatseks kohtumiseks, kus saab rääkida vabas ja neutraalses õhkkonnas pingetest ning konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone. Kõik kohtumisel räägitu on konfidentsiaalne ning jääb kliendi ning psühholoogi vahele. Vajaduse korral on võimalus jääda anonüümseks.

See on võimalus väljendada raskeid ja allasurutud tundeid turvalises keskkonnas, koostada psühholoogi kaasabil lahendusplaan tulevikuks ning tema toel see ka ellu viia.

mis on supervisioon?

Supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess,  mille fookuses on inimeste, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni omavaheline suhestumine.

Professionaalse supervisooni eesmärk on:

 • arendada tööks vajalikke oskuseid ja omadusi,
 • leida tõhusaid lahendusi ja toimimisviise,
 • toetada elukestva õppimise kontseptsiooni,
 • jõustada inimest, meeskonda, organisatsiooni,
 • pakkuda võimalust enesearenguks,
 • toetada eluterve tööhügieeni / töökultuuri loomist, arendamist, tagamist.
mis on coaching?

Coaching on kindla eesmärgi saavutamisele, oskuste või harjumuste omandamisele suunatud koostöö, mis võib toimuda ühekordselt või protsessina. Coaching sobib igale inimesele, kelle soov on teha teadlikult tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda sees ja ümber.

Coachingu eesmärgiks on:

 • takistusi seljatades liikuda eesmärgi poole,
 • saavutada soovitud tulemusi,
 • õpetada inimest kasutama oma resursse kõige efektiivsemal ja parimal viisil,
 • juhtida muudatusi elutervelt,
 • inspireerida, tekitada sisemist jõudu ja tasakaalu.

KONTAKT

Sellavio Suhteteraapia

Narva mnt 7-516

Tallinn, 10117

Telefon: +372 5645 4142

E-post: info[@]sellavio.ee

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Broneeringu tegemisel küsitakse Teie kui teenust saava isiku nime, e-posti aadressi ning telefoninumbrit. E-posti aadressi kasutatakse broneeringu kinnituse, meeldetuletuse ja arve saatmiseks. Telefoninumber on vajalik informatsiooni kiireks vahetuseks. 

Scroll to Top