Teenuse osutamise tingimused


 • Vastuvõtuaja broneerib klient kas veebilehel https://sellavio.setmore.com/ või võttes ühendust terapeudiga e-postiaadressil olle@sellavio.ee. Korduvate visiitide ajad lepitakse reeglina kokku sessiooni lõpus.
 • Vastuvõtu formaat (füüsilises ruumis või veebikeskkonnas) lepitakse kokku koos vastuvõtuaja broneerimisega. Seda saab muuta vastastikusel kokkuleppel, aga mitte hiljem kui 24 tundi enne kohtumist. 
 • Terapeudi poolt pakutud aeg kehtib 48 tundi. Kui selle aja jooksul pole vastust tulnud, pakutakse aeg järgmisele inimesele.
 • Esimesel kohtumisel lepitakse kokku edasiste vastuvõttude üldine ajakava ja muud tingimused.
 • Vastuvõtu tavapärane kestus on 90 minutit. Vajadusel lepitakse kokku teisiti.
 • Vastuvõtule saabub klient mitte varem kui 5-10 minutit enne kohtumist, et kaitsta eelnevate klientide privaatsust. Veebikeskkonnas toimuva kohtumise korral liitub klient täpselt kokkulepitud ajal videokõnega. 
 • Hilinemise korral teavitab klient sellest teenuse osutajat esimesel võimalusel telefonitsi, smsi või e-kirja teel. Teenuse planeeritud lõppemise aeg hilinemise võrra ei pikene.
 • Teenuse osutaja saadab arve teenuse eest peale sessiooni toimumist kliendi e-postiaadressile.
 • Klient kohustub tasuma teenuste eest vastavalt hinnakirjale ja arvel märgitud maksetingimustele. 
 • Sessiooni toimumise eeltingimuseks on varasemate võlgnevuste puudumine.
 • Kui teenuse eest tasub kliendi tööandja või kindlustusfirma, siis teavitab klient sellest teenuse osutajat hiljemalt kohtumise ajal. 
 • Vastuvõtule mitteilmumisel ning sellest teavitamata jätmisel vähemalt 24h enne vastuvõttu, on klient kohustatud teenuse eest tasuma 50% hinnakirjas märgitud hinnast.
 • Teenuse osutaja kaitseb kliendi poolt avaldatud informatsiooni ega avalda seda ilma kliendi nõusolekuta. Konfidentsiaalsusreegleid võib teenuse osutaja rikkuda ainult seadusega ettenähtud juhtudel (kui on tekkinud oht kellegi elule või tervisele).
 • Teenusele aega broneerides nõustub klient teenuse osutamise tingimustega.
Scroll to Top