Eysencki isiksuse test

Eysencki isiksuse test (EPI) hindab isiksust läbi kahe mõõtme: introvertsus-ekstravertsus ja stabiilsus-neurootilisus (emotsionaalne stabiilsus). Nende põhjal kujuneb kahemõõtmeline isiksuse omaduste ruum, kus on neli klassikalist temperamenditüüpi: koleerik, melanhoolik, flegmaatik ja sangviinik.

Küsimustik sisaldab 57 küsimust, millele on võimalik vastata “jah” või “ei”.

Tulemusena saad 3 skoori:

  • Aususe skoor – hindab, kuivõrd püüad oma vastustega anda sotsiaalselt oodatud vastuseid. Kui saad tulemuseks 5 või rohkem punkti, siis ilmselt  püüad end näidata paremast küljest, ega ole oma vastustest päris aus.
  • E-skoor 0-24 hindab ekstravertsust.
  • N-skoor 0-24 hindab neurootilisust.

Tulemuste interpreteerimiseks tuleb oma skoorid paigutada pildil kujutatud skaaladele. Mida lähemal ringi servadele, seda rohkem on Sinus teatud temperamenditüübile iseloomulikke omadusi.

NB! Test on väga lihtsustatud viis isiksuse hindamiseks. Kui testi tulemus ei kinnita Sinu enda hinnangut enese kohta, siis on pigem õigus Sinul, mitte testil.

 

Juhised

Testi küsimused puudutavad Sinu käitumist ja tundeid. Vastamisel püüa otsustada, kas JAH või EI kirjeldab seda, kuidas tavaliselt käitud või tunned. Püüa vastata võimalikult ladusalt, ilma liiga pikalt küsimuste üle vaagimata. Õigeid ega valesid vastuseid ei ole. Tegemist pole intelligentsuse või võimekuse testiga, vaid võimalusega hinnata, kuidas me käitume.

1.Kas sa tunned tihti soovi uute elamuste järele, enese „väljaelamise” järele?
2.Kas tunned sageli, et vajad sõpru, kes sind mõistaksid ja lohutaksid?
3.Kas pead end muretuks inimeseks – selliseks, keda on raske solvata?
4.Kas Sul on raske leppida „ei” vastusega ning oma soovidest ja plaanidest loobuda?
5.Kas eelistad oma toiminguid tehes eelnevalt rahulikult läbi mõelda?
6.Kas pead alati oma lubadustest kinni, seda isegi siis, kui see võib Sulle ebamugavusi põhjustada?
7.Kas Sinu meeleolu muutub tihti?
8.Kas on õige, et tavaliselt räägid ja tegutsed Sa kiiresti ilma pikemalt järele mõtlemata?
9.Kas Sulle on kunagi tundunud, et oled „lõputult õnnetu” inimene, ilma et selleks konkreetset põhjust oleks olnud?
10.Kas on õige, et oled valmis väga pingutama selle nimel, et end teistele tõestada?
11.Kas Sa kohmetud või muutud häbelikuks, kui tahad vestlusse astuda sümpaatse ja atraktiivse isikuga?
12.Kas aeg-ajalt juhtub, et Sa lähed endast välja ja vihastad?
13.Kas tegutsed tihti hetkelise tuju ajel?
14.Kas Sind jälitavad tihti mõtted sellest, mida oleks tulnud teisiti teha või öelda?
15.Kas Sa eelistad head raamatut kohtumisele huvitavate inimestega?
16.Kas on õige, et Sind on lihtne solvata või endast välja viia?
17.Kas Sulle meeldib sageli koos heade kaaslastega veidi lõõgastuda?
18.Kas Sul tuleb tihti pähe niisuguseid mõtteid, mida sa meeleldi varjaksid teiste eest?
19.Kas on õige, et Sa oled mõnikord nii energiast tulvil, et kõik lausa lendab käes, mõnikord aga muutud täiesti loiuks ja ükskõikseks ümbritseva suhtes?
20.Kas on õige, et eelistad omada vähem, kuid see-eest häid sõpru?
21.Kas Sa unistad sageli?
22.Kui Sinu peale karjutakse, kas vastad samaga?
23.Kas Sind piinab sageli süütunne?
24.Kas pead kõiki oma harjumusi meeldivaiks ja headeks?
25.Kas oled suuteline hästi lõbutsema ja end täiesti välja elama mõnel peol?
26.Kas Sinu kohta võib väita, et üsna sageli on Su närvid viimase piirini pingul?
27.Kas Sind loetakse lõbusaks ja elavaks seltskonnakaaslaseks?
28.Kui oled tegelenud millegi olulisega, kas kaalutled hiljem, mida oleks võinud teha paremini?
29.Kas oled peamiselt vaikne, kui viibid seltskonnas?
30.Kas on vahel juhtunud, et räägid kuulujutte edasi?
31.Kas on juhtunud, et Sa ei suuda sellepärast uinuda, et igasugused mõtted tulevad pähe?
32.Kas on õige, et kui tahad millegi kohta teavet, siis eelistad seda otsida iseseisvalt, selle asemel, et sõpradelt-tuttavatelt küsima minna?
33.Kas Sul esineb tugevaid südamekloppimisi?
34.Kas Sulle meeldib töö, mis nõuab tähelepanu ning keskendumist?
35.Kas on juhtunud, et Sul esineb värinahoogusid?
36.Kas käitud alati reeglite järgi, isegi kui teaksid, et keegi nende rikkumisest teada ei saa?
37.Kas Sul on ebameeldiv viibida seltskonnas, kus üksteise arvel nalja heidetakse?
38.Kas Sa ärritud kergesti?
39.Kas Sulle meeldivad tegevused, mis eeldavad kiiret tegutsemist?
40.Kas muretsed, et asjad võivad minna halvasti või midagi halba võib juhtuda?
41.Kas Sinu liigutused on tavaliselt rahulikud ning sa kõnnid kiirustamata?
42.Kas oled kunagi kohtumisele või tööle hilinenud?
43.Kas Sa näed tihti õudusunenägusid?
44.Kas Sulle meeldib inimestega sedavõrd suhelda, et Sa ei lase peaaegu kunagi mööda võimalust astuda võõra inimesega vestlusse?
45.Kas Sul on valusid, mis Sind murelikuks teevad?
46.Kas Sa tunneksid end väga õnnetuna, kui Sa ei kohtaks pikka aega oma häid tuttavaid?
47.Kas pead end närviliseks inimeseks?
48.Kas inimeste hulgas, keda Sa tead, on niisuguseid, kes Sulle ei meeldi?
49.Kas pead end enesekindlaks inimeseks?
50.Kas Sind on kerge endast välja viia, kui Sind või Sinu poolt tehtut kritiseeritakse?
51.Kas Sinu jaoks on raske tõeliselt nautida lõbusat pidu?
52.Kas Sind teeb murelikuks mõte, et oled millegi poolest teistest halvem?
53.Kas Sul on igavlevat seltskonda kerge lõbusamaks muuta?
54.Kas oled mõnikord rääkinud asjadest, mida Sa tegelikult täpselt ei tea?
55.Kas Sa muretsed oma tervise pärast?
56.Kas Sulle meeldib kaaslaste üle nalja visata?
57.Kas Sa kannatad unetuse all?

Scroll to Top